ActiveNC - Ontwikkel en implementeer uw eigen ideeën

Onze bewerkingscentra zijn uitgerust met de betrouwbare en gebruiksvriendelijke programmeersoftware "ActiveNC". Geïnstalleerd op een geïntegreerde machine PC wordt een directe verbinding met de CNC gerealiseerd.
Daarnaast kunnen andere programmeersystemen worden gebruikt voor onze bewerkingscentra. Wij helpen u graag bij het aansluiten van deze externe systemen op onze CNC-machines.

Om uw medewerkers te leren programmeren en de juiste bediening van de machine aan te leren, voeren wij na de inbedrijfstelling een machinespecifieke opleiding en machine-instructie uit voor uw medewerkers.

Hier volgt een kort overzicht van de mogelijkheden van het ActiveNC-programmeersysteem

Deze programmeerinterface is onderverdeeld in functievensters, zodat de operator direct toegang heeft tot de verschillende programmeerfuncties. Het kan intuïtief worden bediend en heeft een dialooggestuurd invoermasker.
De editors voor het bewerken van macro's of het bewerken van programma's worden met verschillende kleuren gemarkeerd.
In het CAD-gebied zijn talrijke zoom- en weergavefuncties beschikbaar. Er zijn ook snapfuncties beschikbaar voor pickpunten zoals kruisingen of eindpunten. Het bewerkingsaanzicht kan worden bekeken en gecontroleerd vanaf de verschillende bewerkingszijden.
Een uitgebreide selectie van bestaande macro's voor het frezen en boren. Verdere macro's kunnen worden gemaakt en individueel worden aangepast.
Een macro-editor geeft u direct toegang tot alle macro's tijdens het maken van het programma.
De gebruikersinterface heeft een uitgebreid helpsysteem, dialogen en functies worden op een begrijpelijke en eenvoudige manier uitgelegd. Het heeft een duidelijke administratie van de tools en de bijbehorende toolgegevens.

ActiveNC heeft een geïntegreerde zuignap-positionering, zuignappen en tafelrails kunnen met de muis op het scherm worden gepositioneerd. De tie-bar en de posities van de zuignappen kunnen ook in de programmatekst worden uitgevoerd als opstellingshulp voor de operator. Bovendien kunnen deze posities worden overgebracht naar een puntlaser. Bij volautomatische tafels kunnen deze posities ook met de tafelassen worden benaderd.
Het bewerkingsprogramma kan vóór de bewerking in de grafische weergave worden gesimuleerd.

Dialoogvenster

Alle relevante waarden voor de huidige, openstaande macro worden in dit venster ingevoerd. Voor elk invoerveld wordt de programmeur getoond welke informatie nu wordt verwacht.


Tekstverwerker

Deze editor geeft een overzicht van alle opgeroepen bewerkingsmacro's. Ook in deze editor kunnen te allen tijde wijzigingen worden aangebracht. Helpfuncties zoals "Zoeken/Vervangen" zijn ook beschikbaar.

Huidige grafische weergave

In deze grafiek wordt het geprogrammeerde werkstuk continu bijgewerkt weergegeven.


Macro-editor (linkervenster)

In de macro-editor kunt u op elk gewenst moment macro's openen en bewerken.


Short Cuts (rechtervenster)

In dit venster kunnen de gegevens voor snelle toegang tot het programma worden ingesteld. Verder staan de laatst geopende programma's vermeld.

Programmeerhulpmiddelen

Programmeerhulpmiddelen zijn beschikbaar voor bijna alle dialoogingangen. De functietoets "F1" opent deze hulpvensters en legt uit welke waarde in het huidige invoervenster wordt verwacht.

Simulatie

In de simulatie kan elk programma worden gecontroleerd op programmeerfouten. De volledige programmavolgorde wordt weergegeven.

Contacteer ons voor een offerte op maat.